ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ

Поделиться

Опубликовал(а): Moderators, 30.07.2019
Категория: Психологу, 750, 0

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрліктері жоғары оқу орындарында педагогикалық және психологиялық бағыттар мен мамандықтарда оқитын студенттер үшін оқулық ретінде ұсынады

Педагогикалық психологияның тарихы, пәні, міндеттері, қҧрылымы және әдістеріне тҥсінік берілген. Білім берудің, оның субъекттері ретіндегі педагог пен шәкірттердің, оқу және педагогикалық іс-әрекеттің, оқу- педагогикалық еңбектестік пен қарым-қатынастың негізін ҧйғарушы проблемалары қарастырылды. Отандық және шет елдік жалпы психологиялық білімдер кӛзін кеңінен пайдалана отырып, педагогикалық психология саласында тарихи тҧрғыдан қалыптасқан бҥгінгі кҥнгі кӛзқарастар мен зерттеушілік позициялар, оқытуға деген тҧлғалық–іс- әрекеттік тҧрғыдан келудің шығармашылық мҥмкіндіктері кӛрсетілген.

Педагогикалық және психологиялық бағыттағы студенттер мен мамандықтар, педагогикалық психология саласындағы ғалымдар мен мамандар, сонымен қатар, жалпы білімдік және кәсіби оқу орындары мҧғалімдері мен оқытушылары ҥшін қызығушылық туғызады.

Уважаемые коллеги! Если у Вас есть материалы или Вы хотели бы поделиться накопленным опытом, Смело добавляйте свои разработки.

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
Внимание!!! У вас нет доступа к скачиванию файлов

Войти с помощью социальных сетей

Вконтакте Google @ Mail.ru Яндекс

Информация

Посетители, находящиеся в группе гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вход на сайтВойти с помощью социальных сетей

Вконтакте Google @ Mail.ru Яндекс

RAO.kz

Казахстанский педагогический портал
© 2017 - 2020год